Praktijk voor Homeopathie De Levenskracht

Natuurlijk genezen voor mens en dier!

Medicatie & Maatregelen

De medicatie die ik gebruik is ten alle tijden volledig natuurlijk, biologisch en wordt door het lichaam goed verwerkt en gebruikt ten behoeve van de algehele gezondheid, nooit als bestrijder van symptomen.

De Maatregelen zijn altijd in samenspraak met u en zullen altijd goed uitvoerbaar zijn en ondersteunend voor het genezingsproces.

Natuurgeneeskunde is terug te voeren tot de tijd van hippokrates van Kos (460-377 v chr),
en berust op een aantal vaste punten.

De belangrijkste punten hiervan zijn:

Het zelfherstellend vermogen: Het vermogen wat elk organisme zelf bezit om verstoringen te bestrijden en zichzelf daarna weer te herstellen.
Dit zelfgenezend vermogen (vis medicatrix naturae) word ook wel Physis genoemd.
Deze autoregulatie (zelfhandhaving) van een levend systeem is door de natuur meegegeven en functioneert zonder dat daarvoor van buitenaf ingegrepen hoeft te worden.
symptomen van ziekte, dus ziekteverschijnselen zoals verhoogde uitscheiding
ontstekingen, koortsen, degeneratieve klachten of tumoren zijn dus te beschouwen als pogingen
van de physis om de van buitenaf ingebrachte afvalstoffen vergiften uit te scheiden of desnoods veilig op te bergen.

Gezondheidsbevordering: Daar het lichaam dus streeft naar de meest optimale toestand met voldoende vitaliteit en flexibiliteit bezit het lichaam de kracht om zich steeds opnieuw aan te    passen om de stabiele gezondheid te creëren. Natuurgeneeskundig begin je ook geen strijd tegen de ziekte maar kijk je puur naar de mogelijkheden om de gezondheid te bevorderen.

Dyscrasie en detoxificatie: Veel vormen van ziekte zijn terug te voeren naar opeenhopingen van afvalstoffen en toxinen, (Dyscrasie) en kunnen vaak opgelost worden door het lichaam te reinigen (detoxificatie) van de giftige stoffen die zich daarin opgehoopt hebben.

Organismaal behandelingsniveau: Er is geen opdeling in lichaam en geest maar de gehele mens/dier wordt benaderd. Dus zowel ziekte als orgaansystemen, fysieke, mentale en emotionele
aspecten, en zelfs omgeving en leefgewoontes worden meegenomen in de consulten.

Constitutionele benadering: Is de specifieke psychisch-geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de individuele mens/dier. De unieke constitutie van dat organisme dus.

Patiëntenparticipatie: De natuurgeneeskundige is slechts een observator en adviseur, de relatie is altijd gelijkwaardig doch niet gelijk. De natuurgeneeskundige heeft mét de cliënt gezamenlijk de   verantwoording over de te nemen stappen in het genezingsproces om te streven naar een optimale gezondheid van de cliënt, of dat nu een mens of een dier is.

Minimale interventie:

Als natuurgeneeskundige werk ik volgens het principe:
"PRIMUM NON NOCERE" 

Dit is de eerste en welhaast belangrijkste regel in de natuurgeneeskunde en betekend:
"ALLEREERST NIET SCHADEN"


Wat feitelijk inhoudt dat men altijd streeft naar een behandeling met de kleinst mogelijke therapeutische prikkel die nodig is om het gewenste effect te bereiken (minimale interventie)

Er is dan ook een scheiding tussen:
Acute ziekten: Pogingen van het lichaam om opgehoopte toxinen en afvalstoffen te verdrijven.
Chronische ziekten: Ontstaan pas nadat de gerichte pogingen van de natuurlijke kracht van het lichaam gefaald hebben om deze acute ziekten te overwinnen. Waarna een destructie van weefsel en organen kan ontstaan.

  Medicatie:
  Homeopathie: Via de Hahnemann apotheek uit Heiloo
  Bloesemtherapie: uitsluitend de echte Bach Bloesems
  Aromatherapie: Uitsluitend biologische oliën
  Celzouten: Uitsluitend Schussler's celzouten
  Orthomoleculair: Diverse merken zoals- Vitals, Vitakruid, Vertargil

  Daarnaast gebruik ik vele middelen van Heel en Silverlinde